EXPO #78
Luisa Russo
"geometrische processen"

16-07-2022 - 21-08-2022

 

 

 

GEOMETRISCHE PROCESSEN

Het werk van Luisa Russo is diep geworteld in de ervaringen die ze opdeed tijdens haar artistieke en professionele opleiding op grafisch gebied. Het is in feite gebaseerd op een rigoureuze werkwijze, op het vermogen om de abstracte vorm en de linguïstische elementen waaruit het bestaat, te beheersen. De methodologische procedure is tegelijkertijd een duidelijk eerbetoon aan Op Art (Optical Art), een seculiere artistieke stroming die gericht was op de vorming van een volledig innovatieve taal en een originele herinterpretatie van de klassieke thema's van abstracte kunst.
In haar werk benadert ze door geleidelijke stappen, door visuele exercities, een nauw verband met het werk van de grote meesters die in de jaren zestig de stroming begonnen die pure visualiteit en zijn intrinsiek complexe aard tot de kern maakte van een revolutionaire vormende activiteit. Dat is nog steeds volledig eigentijds.
Het is een methodologie die zijn eigen virtuoze evolutie impliceert.
De experimenten van Luisa Russo omvatten het meer abstracte en rigoureuze aspect van het werken aan de vorm en zijn voorbeeldig voor dit terrein van hedendaagse artistieke creatie. Zoals muziek een stille lyrische reeks is die rijk is aan betekenis, zo is haar werk verstoken van enige narratieve of functionele of representatieve waarde.
Het is vorm in mysterieuze zuiverheid die zelfvoorzienend is.
Elk van de werken is een variant, een articulatie, een modulatie, een expressieve mogelijkheid gebaseerd op een precieze compositorische regel, een duidelijke en essentiële genetische matrix, vaak geaccentueerd door het afwisselende ritme van zwart en wit.
Want kunst is altijd de spiegel van een hogere orde geweest hetgeen ons alleen gegeven is om sporadisch aan te raken.

- uit de tekst "Geometrische modulaties" door Stefania Gaudiosi - 2014 -